نخستین عکس جهان در سال ۱۸۲۶ میلادی توسط جوزف نیسفور نیپس به ثبت رسیده است. وی، با استفاده از مومیا (قیر طبیعی) اندود نمودن یک لوح فلزی از جنس پیوتر، آنرا به نور حساس کرد و پس از ۸ ساعت […]" />

بازتولید نخستین عکس جهان در انجمن صنفی عکاسان مشهد

۱۹,مهر ۱۳۹۳ بدون دیـدگــاه اخبار

mashhad-photo-old
نخستین عکس جهان در سال ۱۸۲۶ میلادی توسط جوزف نیسفور نیپس به ثبت رسیده است. وی، با استفاده از مومیا (قیر طبیعی) اندود نمودن یک لوح فلزی از جنس پیوتر، آنرا به نور حساس کرد و پس از ۸ ساعت نوردهی بوسیلة دوربین، منظرة مقابل  پنجرة را ثبت نمود. که اکنون در آمریکا در موزه نگهداری می شود. استاد محمد محمدزاده تیتکانلو، مرداد ۱۳۹۳از روی تصویر نخستین عکس جهان با همان روش نیپس موفق به باز تولید آن عکس منحصربفرد گردید. وی با استفاده از مومیا (قیری که در برخورد با نور سفت می شود) که در طبیعت خراسان موجود است یک لوحة فلزی از نقره را به نور حساس ساخت و با یک دوربین قطع بزرگ پس از ۸ ساعت نور دهی از روی تصویر عکس نیپس، موفق گردید همچون سال ۱۸۲۶ میلادی آنرا بازتولید نماید.

mashhad-photo-old1

این عکس جالب اکنون در موزه کتابخانه انجمن صنفی عکاسان مشهد نگهداری می شود., ,

دیدگاه های شما

بدون دیـدگــاه