دوازدهمین مسابقهٔ بین‌المللی فتوژورنالیستی Days Japan

۱۵,آذر ۱۳۹۴ بدون دیـدگــاه جشنواره های خارجی

فراخوان دوازدهمین مسابقهٔ بین‌المللی فتوژورنالیستی Days Japan مدتی پیش منتشر شد و بر این اساس تمامی عکاسان جهان می‌توانند با مطالعهٔ شرایط مندرج در آن در این مسابقه شرکت کنند. شرایط شرکت در فراخوان دوازدهمین دورهٔ این مسابقه به این […]

دهمین مسابقهٔ بین‌المللی فتوژورنالیستی Days Japan

۱۴,دی ۱۳۹۲ بدون دیـدگــاه جشنواره های خارجی

  فراخوان دهمین مسابقهٔ بین‌المللی فتوژورنالیستی Days Japan مدتی پیش منتشر شد و بر این اساس تمامی عکاسان جهان می‌توانند با مطالعهٔ شرایط مندرج در آن در این مسابقه شرکت کنند. شرایط شرکت در فراخوان دهمین دورهٔ این مسابقه به […]