ششمین جایزه ۴۲۳۰۰۰ دلاری عکس ابوظبی

۹,مهر ۱۳۹۵ بدون دیـدگــاه جشنواره های خارجی

جشنواره جهانی عکاسی ابوظبی را می توان جزو پر جایزه ترین جشنواره های عکس جهان محسوب کرد که در مجموع بیش از چهارصد هزار دلار جایزه نقدی دارد. کلوپ عکس ایران آثار منتخب دوره های قبلی این جشنواره را منتشر […]

چهارمین مسابقه ۴۰۰ هزار دلاری عکس ابوظبی

۱۶,آذر ۱۳۹۳ ۲ دیـدگــاه جشنواره های خارجی

  جشنواره جهانی عکاسی ابوظبی را می توان جزو پر جایزه ترین جشنواره های عکس جهان محسوب کرد که در مجموع چهارصد هزار دلار جایزه نقدی دارد. کلوپ عکس ایران آثار منتخب دوره های قبلی این جشنواره را منتشر کرده […]

جشنواره عکس رایگان ابوظبی با ۳۸۹,۰۰۰ دلار جایزه

۱۵,آذر ۱۳۹۲ ۲۷ دیـدگــاه جشنواره های خارجی

  جشنواره جهانی عکاسی ابوظبی را می توان جزو پر جایزه ترین جشنواره های عکس جهان محسوب کرد که در مجموع نزدیک به چهارصد هزار دلار جایزه نقدی دارد. این جشنواره را ۱۸ داور بین المللی از سرتاسر جهان با […]

تصاویر منتخب جشنواره عکس امارات ۲۰۱۲ – بخش نور – قسمت چهارم

۴,خرداد ۱۳۹۲ یک دیـدگــاه نمایشگاه مجازی

تصاویر منتخب جشنواره عکس امارات ۲۰۱۲ – بخش نور – قسمت چهارم

تصاویر منتخب جشنواره عکس امارات ۲۰۱۲ – بخش نور – قسمت سوم

۲۸,اردیبهشت ۱۳۹۲ یک دیـدگــاه نمایشگاه مجازی

تصاویر منتخب جشنواره عکس امارات ۲۰۱۲ – بخش نور – قسمت سوم

تصاویر منتخب جشنواره عکس امارات ۲۰۱۲ – بخش نور – قسمت دوم

۲۱,اردیبهشت ۱۳۹۲ بدون دیـدگــاه نمایشگاه مجازی

تصاویر منتخب جشنواره عکس امارات ۲۰۱۲ – بخش نور – قسمت دوم

تصاویر منتخب جشنواره عکس امارات ۲۰۱۲ – بخش اصلی – قسمت چهارم

۹,اردیبهشت ۱۳۹۲ بدون دیـدگــاه نمایشگاه مجازی

تصاویر منتخب جشنواره عکس امارات ۲۰۱۲ – بخش اصلی – قسمت چهارم

تصاویر منتخب جشنواره عکس امارات ۲۰۱۲ – بخش اصلی – قسمت سوم

۲,اردیبهشت ۱۳۹۲ بدون دیـدگــاه نمایشگاه مجازی

  تصاویر منتخب جشنواره عکس امارات ۲۰۱۲ – بخش اصلی – قسمت سوم

تصاویر منتخب جشنواره عکس امارات ۲۰۱۲ – بخش اصلی – قسمت دوم

۲۷,فروردین ۱۳۹۲ یک دیـدگــاه نمایشگاه مجازی

تصاویر منتخب جشنواره عکس امارات ۲۰۱۲ – بخش اصلی – قسمت دوم